GENERALNI SEKRETARIJAT PREDSJEDNIKA CRNE GORE
Generalni sekretar: Slavoljub Stijepović
Telefon:+382 20/243-117
Fax:+382 20/246-894
E-mail: slavoljub.stijepovic@predsjednik.me

Pomoćnica generalnog sekretara: Nataša Ralević
Telefon:+382 20/248-611
E-mail: natasa.ralevic@predsjednik.me

Pomoćnica generalnog sekretara: Draženka Božović
Telefon:+382 20/248-621
E-mail: drazenka.bozovic@predsjednik.me

Savjetnica za komunikaciju sa građanima u generalnom sekretarijatu: Nada Mugoša
Telefon:+382 20/242-152
Fax:+382 20/482-765