KABINET PREDSJEDNIKA CRNE GORE
Šef kabineta: Miodrag Radović
Telefon:+382 20/241-410
Fax:+382 20/245-849
E-mail: miodrag.radovic@predsjednik.me

Savjetnica za odnose sa javnošću: Andrijana Marković
Telefon:+382 20/248-611
Fax:+382 20/248-601
E-mail: andrijana.markovic@predsjednik.me

Savjetnik za socijalnu i zdravstvenu zaštitu: dr. Amer Halilović
Telefon:+382 20/242-266
Fax:+382 20/242-780
E-mail: amer.halilovic@predsjednik.me

Savjetnik za ustavni sistem i pravna pitanja: Boris Bastijančić
Telefon:+382 248-661
E-mail: boris.bastijancic@predsjednik.me

Savjetnik za ekonomska pitanja: Petar Ivanović
Telefon:+382 20/246-732
E-mail: petar.ivanovic@predsjednik.me

Savjetnica za vanjsku politiku: Tamara Brajović
Telefon:+382 20/244-723
E-mail: tamara.brajovic@predsjednik.me

Savjetnica za identitetska pitanja: Radojka Rutović
Telefon:+382 20/672-067
E-mail: radojka.rutovic@predsjednik.me