Reagovanje savjetnice za vanjsku politiku Predsjednika Crne Gore Tamare Brajović

07/06/2021

Reagovanje savjetnice za vanjsku politiku Predsjednika Crne Gore Tamare Brajović povodom pisanja medija o predlozima Vlade Crne Gore za imenovanje novih ambasadora:

Povodom pisanja medija o predlozima Vlade Crne Gore za imenovanje novih ambasadora, i interesovanja da li su dogovoreni u konsultacijama s Predsjednikom Crne Gore, podsjećamo na sljedeće.

Razgovori sa potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova o kandidatima za nove ambasadore Crne Gore započeti su 28. aprila.

Od 18 kandidata, Predsjednik je dao saglasnost za 7 diplomata, za koje procedura može da bude dalje nesmetano nastavljena počevši od formalnog usvajanja predloga MVP od strane Vlade Crne Gore.

Od  preostalih 11, pojedini su dobili negativno mišljenje Predsjednika, dok je za jedan broj dogovoreno da se obave dodatne konsultacije. U međuvremenu, 24. maja, Vlada je kandidovala još jedno ime.

Kao što smo više puta kazali, Predsjednik neće javno govoriti o pojedinačnim kandidatima, jer je to dobra praksa u diplomatiji, posebno ne o onima za koje je postignut dogovor i za koje će kroz uobičajenu internu proceduru biti zatražen agreman od zemlje prijema.

Ukoliko bi se Vlada opredijelila da zatraži agreman zemlje prijema za kandidata o kojem nije postignuta saglasnost s Predsjednikom u konsultativnom procesu, jasno je da bi to bilo neozbiljno poigravanje sa ugledom Crne Gore i povjerenjem u odnosima s potencijalnim zemljama prijema ili organizacijama.

Predsjednik potvrđuje otvorenost za  saradnju da se kroz dalje konsultacije dođe do konsenzusa, što je u najboljem interesu naše države i čini suštinu kohabitacije.