Reagovanje Borisa Bastijančića savjetnika za ustavni sistem i pravna pitanja Predsjednika Crne Gore

27/12/2021

Reagovanje Borisa Bastijančića savjetnika za ustavni sistem i pravna pitanja Predsjednika Crne Gore povodom raspisivanja lokalnih izbora u Opštini Berane i Opštini Ulcinj:

Prema važećem Zakonu o izboru odbornika i poslanika (čijim izmjenama i dopunama se ne može pristupiti bez ostvarene podrške kvalifikovane dvotrećinske većine ukupnog broja poslanika našeg najvišeg zakonodavnog doma), konkretno njegovom članu 14 stav 1, izbori za odbornike održavaju se najkasnije 15 dana prije isteka izbornog perioda odbornika kojima teče mandat. U saglasju sa pomenutim je i član 36 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je utvrđeno da se izbori za Skupštinu održavaju najkasnije 15 dana prije isteka mandata Skupštine.Takođe, valja napomenuti da mandat Skupštini opštine Berane i Skupštini opštine Ulcinj ne ističe u februaru (kako se minulih dana u medijskom prostoru moglo pročitati i čuti), nego u aprilu 2022. godine, jer se Skupština opštine smatra konstituisanom izborom njenog predsjednika, uzimajući u obzir zapisano u članu 39 stav 6 Zakona o lokalnoj samoupravi. Cijeneći sve prethodno istaknuto, kao i činjenice da je aktuelni saziv  Skupštine opštine Berane konstituisan 12. aprila 2018. godine, a Skupštine opštine Ulcinj 25. aprila 2018. godine, te da im od tih datuma mandat traje četiri godine, Predsjednik Crne Gore donijeće, u skladu sa svojim nadležnostima, pozitivnim propisima i striktno definisanim rokovima, Odluku o raspisivanju izbora za odbornike navedenih lokalnih predstavničkih tijela.         

Riječju, izbori u ove dvije opštine trebalo bi da budu održani u istom neradnom danu (nedjelja), i to najksanije do 27. marta 2022. godine. U tom slučaju, a imajući u vidu član 14 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, koji nalaže da od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana, već od 17. decembra je počeo da teče zakonski rok u kojem je, konačno do 26. januara naredne godine, Predsjednik Crne Gore dužan da raspiše izbore za novi saziv Skupštine opštine Berane i Skupštine opštine Ulcinj. Suprotno, nepovratno bi se zašlo u zonu otvorenog kršenja principa ustavnosti i zakonitosti, te potiranja pravne sigurnosti u političkom i pravnom sistemu države.

Stoga, i danas kao i ranije, upitna su zauzimanja slobodnijih stavova o postojanju svojevrsnog institucionalnog utrkivanja u ostvarivanju nadležnosti Predsjednika Crne Gore i Skupštine Crne Gore povodom raspisivanja lokanih izbora i usvajanja predloga Zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi. U bliskoj budućnosti biće poznato da li će, ovog puta, predmetni opšti pravni akt po predviđenoj proceduri pravovremeno steći neophodnu pravnu perfektnost i svojstvo izvršnosti. Svakako, dosledno slijeđenje pravnih propisa, koji tvore crnogorski pravni poredak, ustavno je dobro i imperativ, te neupitan prilog ostvarivanju vladavine prava i dobrobiti društva u cjelini.

Boris Bastijančić

Savjetnik za ustavni sistem i pravna pitanja